Het E-peil is niet hetzelfde als de EPC waarde!

Woningeigenaars zijn dikwijls verbaasd over de EPC waarde van hun huis omdat ze denken dat het EPC getal hetzelfde is dan het E-peil.

Het E-peil is niet hetzelfde als de EPC waarde!

Het E-peil is:

  • een maat voor de energieprestatie van een woning. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is.
  • een dimensieloos getal.
  • wordt berekend bij het ontwerpen van een nieuwbouw woning.
  • de e-peil eis anno 2011 ligt op E80, voor 2012 op E70, en voor 2014 op E60 (voor bestemming ‘wonen’).

De EPC waarde is:

  • een score die uitdrukt hoeveel energie je woning verbruikt per vierkante meter per jaar.
  • de dimensie van de EPC waarde is kWh/m2/jaar.
  • een EPC wordt berekend voor bestaande woningen.
  • er is geen minimum eis opgelegd voor EPC-waardes van woningen.